Vyšší provozuschopnost strojů s digitálním proudovým chráničem.
Přečtěte si tento dokument a zjistěte více


Ochrana obvodů, a zejména proudové chrániče (RCD) a nejnovější digitální RCD, mohou pomoci výrobcům strojů nabízet zákazníkům minimalizaci neplánovaných prostojů, jelikož nabízí funkce monitorování a předběžného varování. Tato technologie poskytuje informace o stavu stroje pracovníkům údržby a odesílá informace do sítě, a tedy usnadňuje preventivní údržbu, což ve výsledku vede ke kratším prostojům.

V tomto dokumentu se Peter-Lukas Genowitz, produktový manažer RCCB ve společnosti Eaton, zabývá nejnovějším vývojem a rozebírá výhody a přínosy plynoucí z použití digitální technologie v zařízeních RCD.

banner