Průvodce souborem norem Elektrické instalace nízkého napětí: ČSN 33 2000-4-42 ed.2: 2015


Whitepaper banner

Tato odborná stuide pojednává o požárech způsobených elektrickými proudy v elektrických instalacích nízkého napětí a způsobech, jak se vyhnout riziku takových požárů pomocí vhodných ochranných opatření během návrhu a realizace takovýchto instalací