Provozní koncepty nové generace strojů: Mobilní ovládání – multidotykové ovládání – koncepty rolí – cloudové připojení


Uživatelsky založené provozní koncepty strojů pro továrny budoucnosti se přizpůsobují návykům uživatelů, které známe z chytrých telefonů a tabletů. Ovládání pomocí dotyků a gest bylo začleněno do řídících panelů a je také součástí připojení ovládacích zařízení ke cloudovým službám.

Nová generace operátorů strojů očekává rozhraní člověk-stroj, které splňuje standardy, na které je zvyklá u osobních mobilních zařízení, která používá v soukromí. Nová chytrá zařízení se objevují ve stále více pracovních oblastech, nejen v oblasti managementu a distribuce. Pro vedoucí výroby a servisní zaměstnance je velkou výhodou, že díky internetu mají stav strojů, záznamové listy a servisní plány kdykoliv a kdekoliv k dispozici. Výsledek: Snížení prostojů strojů a zvýšení produktivity.

Simon Sittig, výzkumník na univerzitě RWTH Aachen University ve své zprávě „Návrh a vývoj ovládacích systémů, které skutečně splňují potřeby uživatelů“ vysvětluje, jakým způsobem 4. průmyslová revoluce řídí narůstající přísun informací a jak je lze využít ke zvýšení efektivity. Zde je možné využít konceptu rolí a zajistit, že dané uživatelské skupině budou přiřazeny pouze relevantní informace. Přizpůsobením informací dané pracovní situaci nebo pracovnímu kontextu lze poskytovat ještě lépe cílené informace. Sittig také probírá využití nových technologií, jako jsou chytré hodinky, které jsou více využívané ve spotřebitelské oblasti.

V sekci „Další informace“ si také můžete přečíst naši zprávu „Inovativní provozní koncepty pro novou generaci strojů“. Zpráva se zaobírá konfliktními prioritami mezi možnostmi nových návrhů pro ovládací panely a shodou s relevantními normami a směrnicemi. Zpráva dále rozebírá rozhraní člověk-stroj jako součást celkové systémové architektury.

banner

Stáhněte si odbornou studii a poskytněte nám zpětnou vazbu.