Správná integrace nových provozních konceptů a vizualizace strojů


Tobias Ischen ve zprávě „Správná integrace nových provozních konceptů a vizualizace“ navrhuje nové koncepty obsluhy a vizualizace a zkoumá možnosti, se kterými konstruktéři strojů mohou v souladu s platnými normami a směrnicemi již dnes vyvíjet svá řešení tak, aby uspokojili požadavky 4. průmyslové revoluce/IoT a potřeby obsluhy budoucnosti neboli „digitálních domorodců“. Ischen také nahlíží na budoucnost rozhraní člověk-stroj (HMI).

banner

Stáhněte si odbornou studii a poskytněte nám zpětnou vazbu.