Koncepcje obsługi maszyn nowej generacji:
Mobilny dostęp - Technologia multi-touch - Koncepcja wielu poziomów dostępu - Połączenie z chmurą


Zorientowane na operatora koncepcje obsługi maszyn dla zakładów produkcyjnych przyszłości skupiają się na przyzwyczajeniach operatorów, które intuicyjnie przenosimy ze smartfonów i tabletów. Elementy sterujące dotykiem i gestem zostały wprowadzone do paneli operatorskich i są również częścią połączeń między usługami w chmurze a urządzeniami operatorskimi.

Nowa generacja operatorów maszyn oczekuje interfejsu człowiek-maszyna spełniającego standardy, do których są oni przyzwyczajeni przez używanie osobistych urządzeń mobilnych w ich życiu prywatnym. W środowisku pracy nowe, inteligentne urządzenia pojawiają się nie tylko w dziedzinie zarządzania i dystrybucji, ale także w innych obszarach. Kierownicy produkcji i pracownicy obsługi w przemyśle odnoszą również korzyści z tego, że statusy maszyn, arkusze danych lub plany serwisowe są stale dostępne z dowolnego miejsca, dzięki ich dostępności w sieci. Rezultat: Skrócenie czasu przestojów maszyn i zwiększenie ich wydajności.

W białej księdze zatytułowanej "Projektowanie i opracowywanie systemów sterowania, które rzeczywiście spełniają potrzeby użytkowników" Simon Sittig, badacz na Uniwersytecie RWTH w Aachen, wyjaśnia, jak Przemysł 4.0 kontroluje stale rosnący napływ informacji i może zostać wykorzystany do zwiększenia wydajności. W tym przypadku można wykorzystać pojęcia ról, aby zapewnić, że tylko odpowiednie dane są przypisywane do konkretnej grupy operatorów. Dzięki dostosowaniu informacji do danej sytuacji w pracy czy też kontekstu pracy, mogą być one przygotowywane w jeszcze bardziej ukierunkowany sposób. Simon wspomina również o wykorzystaniu nowych technologii, takich jak inteligentne zegarki, które są lepiej znane z ich zastosowania w środowisku konsumenckim.

Mogą się również Państwo zapoznać z naszą białą księgą "Innowacyjne koncepcje obsługi maszyn nowej generacji" w rubryce "Dalsze informacje". Przedstawiono w niej sprzeczne priorytety pomiędzy nowymi opcjami projektowania paneli operatorskich a zgodnością z odpowiednimi normami i wytycznymi. Ponadto we wspomnianym dokumencie przeanalizowano interfejs człowiek-maszyna jako część ogólnej architektury systemu.

banner

Prosimy o podanie kilku informacji o sobie i o pobranie białej księgi "Projektowanie i opracowywanie systemów sterowania, które rzeczywiście spełniają potrzeby użytkowników".