Eaton - Powering Business Worldwide


Děkujeme za váš zájem o program PAVOUK


Programový systém PAVOUK je graficky orientovaný návrhový systém pro dimenzování NN sítí osazených jisticími přístroji Eaton. Pro paprskové i zauzlené sítě provádí výpočet úbytků napětí, rozložení zátěže a zkratových proudů a následně kontrolu vhodnosti použitých kabelů a jisticích přístrojů. Výpočtové postupy vycházejí z ČSN. Jedná se o samostatný program vyžadující pouze operační systém Windows. Program je určen především pro projektanty a výpočtáře.


Prosím, nejprve se zaregistrujte.

Podrobné instrukce a také odkaz ke stažení programu obdržíte e-mailem krátce po registraci.

Kontaktní informace