Eaton - Powering Business Worldwide


Ďakujeme za váš záujem o program PAVOUK


Program PAVOUK je graficky orientovaný návrhový systém pre dimenzovanie NN sietí osadených istiacimi prístrojmi Eaton. Pre lúčové aj zauzlené siete vykonáva výpočet úbytkov napätia, rozloženie záťaže a skratových prúdov a následne kontrolu vhodnosti použitých káblov a istiacich prístrojov. Výpočtové postupy vychádzajú z STN. Jedná sa o samostatný program vyžadujúci len operačný systém Windows. Program je určený predovšetkým pre projektantov a výpočtárov.


Prosím, najprv sa zaregistrujte.

Podrobné inštrukcie a tiež odkaz na stiahnutie programu obdržíte e-mailom krátko po registrácii.

Kontaktné údaje