Přehodnoťte svůj další projekt


Požáry způsobené elektrickou energií v obytných prostorách mají mnoho příčin. Pokud byste jim mohli předejít instalací jediného přístroje od společnosti Eaton, proč byste tak neučinili?

Stávající povinné, avšak nedostatečné, bezpečnostní standardy neposkytují ochranu před obloukovými poruchami. Odhaduje se, že elektrické závady, které vyvolávají obloukové zkraty, mají za následek minimálně 25 % požárů, přičemž dodatečné náklady na ochranu před nimi činí méně než 0,2 Kč denně na obvod.

Ochrana a bezpečnost

Přístroj AFDD+ od společnosti Eaton nejen detekuje obloukové poruchy, ale také chrání před svodovými proudy, zkraty a přetížením, takže poskytuje ochranu vše v jednom pro nové či stávající aplikace.

Se všemi těmito funkcemi v jednom zařízení můžete zavést vysokou úroveň ochrany, poskytnout lepší ochranu a pocit bezpečí a dát tak najevo, že Vám skutečně záleží na podstatných věcech.

Instalace přístroje AFDD se napříč Evropou postupně stává povinnou. Použitím přístroje AFDD+ také zlepšujete svou obchodní reputaci.


banner
banner

Ochrana a bezpečnost


banner

Přístroj AFDD+ od společnosti Eaton nejen detekuje obloukové zkraty, ale také chrání před svodovými proudy, zkraty a přetížením, takže poskytuje ochranu vše v jednom pro nové či stávající aplikace.

Se všemi těmito funkcemi v jednom zařízení můžete zavést vysokou úroveň ochrany, poskytnout lepší ochranu a pocit bezpečí a dát tak najevo, že Vám skutečně záleží na podstatných věcech.

Instalace přístroje AFDD se napříč Evropou postupně stává povinnou. Zavedením zařízení AFDD+ také zlepšujete svou obchodní reputaci.