Belangrijke informatie over QSA 160 A plug-in schakelaar in Eaton laagspanningssystemen Capitole 20 & Capitole 40(P) vanaf productiejaar 1997


Uit onderzoek is gebleken dat QSA 160 A Plug-in unit mogelijk scheuren kan vertonen in het frame en eventueel kan leiden tot scheurtjes in de behuizing van de contactplug aan de achterzijde van de Plug-in unit. Dit zou in uitzonderlijke gevallen een kortsluiting kunnen inleiden. Dit onderzoek is uitgebreid naar alle Eaton Plug-in Units, nl.:


QSA 100 -160 A Plug-in unit
QSA 250 – 630 A Plug-in unit
MCCB Plug-in unit
MCB Variabele Plug-in unit
De conclusie van het onderzoek heeft geleid tot de volgende algehele maatregel:
Alle Plug-in units mogen niet meer onder spanning uitgenomen worden!

Let op: Dit geldt voor zowel de reeds geïnstalleerde als de nieuw te leveren Plug-in units.
Oplossing en instructies

QSA Plug-in unit 160 A
Voor deze type Plug-in units dient een extra veiligheidsoplossing getroffen te worden die in overleg wordt toegepast. Na modificatie kan de Plug-in unit normaal worden bediend, maar mogen niet onder spanning worden verwijderd.

Alle overige Plug-in units
Voor alle overige Plug-in units geldt dat deze normaal kunnen worden bediend, maar mogen niet onder spanning worden verwijderd.
Meer informatie

Meer informatie over.deze maatregel en oplossing kunt u onze folder en onze speciale Q&A downloaden.

Leaflet QSA Plug-in Unit (NL)
Leaflet QSA Plug-in Unit (ENG)
Download Q&A

Vragen?

Als u vragen heeft dan kunt u altijd contact opnemen met ons QSA PIU-team via e-mail. Wilt u liever teruggebeld worden, dan kunt u dat in uw e-mail aangeven.

E-mail ons

Registreer uw Plug-in units

Om u en ons goed voor te bereiden op de uitvoering van de werkzaamheden is het belangrijk dat wij de meest recente (technische) gegevens van uw elektrische installatie met Plug-in Units hebben.

In de afbeelding hiernaast staat aangegeven waar u het Eaton installatiereferentienummer kunt vinden.

Uw gegevens
Bedrijfsnaam *
Aanhef *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Land *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Gegevens installatie
Organisatie *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Eaton installatiereferentienummer *
Bouwjaar installatie
Aantal Plug-in units QSA 160 Ampère
Let op! de QSA 160 A Plug-in units mogen in de huidige situatie ONDER SPANNING NIET GESCHAKELD worden. Indien om welke reden dan ook de Plug-in Unit - onder spanning –bediend moet worden, gebruik dan de daarvoor bestemde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Op het installatieoverzicht dat in uw bezit is staan de technische symbolen die het type QSA 160 A weergeven. Symbolen
Eén QSA 160 A-compartiment is 125 of 150 mm hoog en heeft een bedieningshandel. (zie afbeelding)


3-polig
3-polig met meting
4-polig
4-polig met meting
Opmerking
Compartimenten met een 160 A plug-in unit hebben een afmeting van max. 150 mm
Door het registreren van uw installatie geeft u toestemming om deze gegevens te delen met personen en/of partijen die nodig zijn om de oplossing te implementeren. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal gebeuren in overeenstemming met de relevante en toepasselijke wetten inzake de gegevensbescherming en met het Privacybeleid van Eaton.


Na verzending kunt u nog een installatie registreren